1. Kontakt w celu nawiązania współpracy

Klient wypełnia formularz kontaktowy na stronie, bądź kontaktuje się w inny sposób w celu nawiązania współpracy ( osobiście preferuję kontakt telefoniczny )

2. Ustalenie potrzeb i wymagań klienta

Wspólnie ustalamy potrzeby i wymagania. Ustalamy co ma się znaleźć na stronie, jakie elementy mają kluczowe znaczenie

3. Ustalenie terminu wykonania projektu

Po ustaleniu działań, potrzeb i wymagań, kolejnym krokiem będzie ustalenie terminu wykonania strony biorąc pod uwagę pkt. 2

4. Indywidualna wycena projektu

Po omówieniu potrzeb i wymagań, oraz ustaleniu terminu, zaproponuję cenę która będzie współmierna do wyżej wymienionych ustaleń

5. Wypełnienie formularzu potrzeb

Po podpisaniu umowy, klient wypełnia szczegółowy formularz na stronie dotyczący wyglądu, kolorystyki, układu i czcionki

6. Oddanie projektu w ręce klienta

Po w pełni zaakceptowanym projekcie, oddaje go w ręce klienta oferując wsparcie techniczne na czas który został ustalony na początku